Een nieuwe bestemming voor elke stukje stadshout

De VISIE van Stadshout is een wereld waar mensen beseffen dat bomen onlosmakelijk met ons verbonden zijn. Ze zijn getuigen van onze geschiedenis en geven ons levenskracht en grondstoffen. Ze hebben recht op een mooi lang leven en onnodige kap moet worden voorkomen.

De MISSIE van Stadshout is bomen, die toch gekapt moeten worden, op duurzame wijze een tweede leven bieden in onze eigen stad en regio. Zo creëren we maatschappelijke waarde voor mens en milieu en dragen we bij aan een donut economie.

Stadshout is een (kleinschalige) houtzagerij met een verwerkingscapaciteit van 2500m3.

Stadshout zaagt boomstammen uit de regio Amsterdam tot bruikbaar hout voor het uitvoeren van projecten en het vervaardigen van producten binnen de regio, in samenwerking met haar lokale partners. Daarbij zet Stadshout zich in om de houtketen te optimaliseren door het vergroten van bewustzijn en het onderzoeken van innovatieve houttoepassingen om te zorgen dat het hout zo hoogwaardig mogelijk wordt hergebruikt en geen enkele snipper verspild wordt.

Wij zijn een maatschappelijke organisatie.

Vanaf de start tot nu: wij zijn een familie.

Crisow en Marijke zijn de oprichters van Stadshout. Vanaf 2008 zetten zij zich in voor behoud en lokale toepassing van het hout dat afkomstig is van Amsterdamse bomen, die noodzakelijkerwijs gekapt moesten worden:
Hout van – door – voor de stad en haar bewoners. 

Stadshout bestaat dankzij de medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Zij zetten zich elke dag in om het hout uit de stad een mooie, nieuwe bestemming te geven.

De vrijwilligers en werknemers van Stadshout zijn: André, Andrei, Anthony, Bas, Bonnet, Dick, Eric, Eva, Francesca, Fulco, Geurt, Heleen, Hilana, Hildo, Juno, Kasper, Laura, Manja, Marga, Menno, Mirko, Rien, Rieta, Rory, Sander, Sven, Tim, Wanja, Willem en Yvonne

Copyright © 2021 Stadshout B.V.M All Rights Reserved

Openingstijden:
Donderdag – Zaterdag 11am-5pm
Zondag t/m woensdag gesloten, afspraak is mogelijk

Telefoon: 020 – 6759063
Email: post@stadshout.nu

Adres Stadshout Winkel:
Van Woustraat 70
1073 LN Amsterdam