Over ons


Stadshout heeft een passie voor hout

Onze visie is dat alle bomen recht hebben op een mooi lang leven en dat onnodige kap voorkomen dient te worden. Stadsbomen verzamelen in hun leven vele verhalen en aanbidders, wat ze zo bijzonder maakt. Tot voor kort verdwenen deze parels in de versnipperaar. Stadshout Amsterdam verwerkt de Amsterdamse bomen op duurzame wijze en biedt ze, middels lokale ambachtslieden, een tweede leven in onze eigen stad.
Hout is de enige grondstof die een stad voortbrengt. De winning kost geen CO2; hout slaat zelfs CO2 op. Hout verbranden = CO2 uitstoten: Je kunt er maar beter iets moois van maken. Onze stelling is: Eigen grondstof eerst! Zo bouwen wij mee aan een circulaire economie.

Pioniers

Stadshout Amsterdam (anno 2010) heeft als voortrekker reeds vele steden geïnspireerd en geadviseerd om een gelijksoortig initiatief te starten (o.a. Haarlem(‘12), Kennemerland(‘13), Den Bosch(‘14), Den Haag(‘15), Gent(‘15), Zwolle(‘16), Antwerpen(‘17); Nijmegen, Breda, Leiden, Venray, Almere, Kortrijk).

Passie voor Ambacht

Hout is sympathiek, het daagt uit om mee te werken en is bovendien op eindeloos veel manieren toepasbaar.
Iedereen kan hout bewerken. Dat willen wij graag overbrengen tijdens onze interactieve demonstraties en workshops: met professionele begeleiding en de juiste middelen kan iedereen de mooiste dingen maken!

Stichting Stadshout heeft ten doel:

– het vinden van duurzame toepassingen voor de houtoogst uit de stad Amsterdam;

– het energiezuinig verwerken en drogen voor het hout uit de regio Amsterdam (met restwarmte);

– het verwerken van het hout uit de stad en uit de regio om het vervolgens ook binnen de stad en de
regio te gebruiken;

– het verkorten van de transportwegen tussen de oorsprong en het verbruik; politiek en economisch onafhankelijker te zijn van energie en grondstoffen uit het buitenland;

– hout (stammen) te verwerken en te drogen op een dusdanige grote schaal die financieelen economisch haalbaar is;

– het bedrijfsleven in de regio (midden- en kleinbedrijf) een economisch sterkere positie te
verschaffen door aan gunstiger en eventueel ook aan betere kwaliteit hout te kunnen leveren;

– uitleg geven aan en het betrekken van vakmensen, scholen en particulieren over de mogelijkheden om hout uit de regio te gebruiken;

– en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het verzamelen, zagen en drogen van Stadshout
onder andere ten behoeve van scholen, buurt en welzijnsprojecten, architecten, lokale bouwbedrijven, alsmede lokale
ambachtslieden en andere lokale gebruikers, particuliere en gemeentelijke instellingen en
openbare ruimte.

Bedrijfsinformatie
Statutaire naam: Stichting Stadshout

Dagelijkse leiding: Marijke Hogers / Crisow von Schulz

Stichting Stadshout wordt bestuurd door een onbezoldigd bestuur.
Deze bestaat momenteel uit de volgende vier leden:

De heer C. von Schulz, voorzitter
De heer H. Krop, secretaris
De heer A. Wegener-Sleeswijk, penningmeester

De heer K.D. van Someren, jurist

Fiscaalnummer NL822772565B01

Kamer van Koophandel te Amsterdam: 50496484